Inženýrské sítě

Termín realizace: 03/2015 – 09/2015Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obci Dobřeň, stavba je před dokončením montáží technologických celků. Plánované dokončení v 06/2015 výstavba vodovodu délky 5 km PE d 110 …